ΠΑΡΙΖΑ ΤΙΠΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ “ΔΕΛΙΚΑΤΕΣ”
10-102 | ~ 1400ΓΡ | ~18ΚΙΛ ΣΕ ΚΙΒ
επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές

ΠΑΡΙΖΑ ΤΙΠΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ “ΔΕΛΙΚΑΤΕΣ”
10-102 | ~ 1400ΓΡ | ~18ΚΙΛ ΣΕ ΚΙΒ

επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές