ΠΑΡΙΖΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΝΤΕΡΟ “ΚΕΝ”
10-79 |~ 1.5kg |~ 10 kg ανά χαρτοκιβώτιο
επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές

ΠΑΡΙΖΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΝΤΕΡΟ “ΚΕΝ”
10-79 |~ 1.5kg |~ 10 kg ανά χαρτοκιβώτιο

επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές