ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΝΔΡΟ “ΝΟΛΕΒ” Κ/Ψ
10-57 | ~ 600ΓΡ | ΕΛΑΧ.ΠΑΡΑΓ.6ΚΙΛ
επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΝΔΡΟ “ΝΟΛΕΒ” Κ/Ψ
10-57 | ~ 600ΓΡ | ΕΛΑΧ.ΠΑΡΑΓ.6ΚΙΛ

επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές