ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΟΓ. “ΝΟΛΕΒ” Κ/Ψ
10-59 | ~ 500ΓΡ | ΕΛΑΧ.ΠΑΡΑΓ. 5ΚΙΛ
επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΟΓ. “ΝΟΛΕΒ” Κ/Ψ
10-59 | ~ 500ΓΡ | ΕΛΑΧ.ΠΑΡΑΓ. 5ΚΙΛ

επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές