ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ PVC ΚΟΥΒΑ
ΚΩΔ.171 | 8ΚΙΛ | 480 ΚΙΛ ΣΕ ΠΑΛΕΤΑ
επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές

ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ PVC ΚΟΥΒΑ
ΚΩΔ.171 | 8ΚΙΛ | 480 ΚΙΛ ΣΕ ΠΑΛΕΤΑ

επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές